1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
881 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตาม ม.80 แห่งพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
882 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน "ดูตา เบิ่งเท้า เฝ้าไต ใส่ใจช่องปาก"
883 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำสมาชิกอสม.เข้าประกวดอสม.ดีเด่นระดับโซน 3 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557
884 ประชุมอสม.ประจำเดือนตุลาคม และพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายสุขภาพปีงบประมาณ 2557 พร้อมมอบอุปกรณ์ประจำ ศสม.ช.
885 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสสจ.อุบลราชธานีและสนง.ทรัพยากรธรรมชาติจ.อุบลราชธานี ออกทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลด
886 เทศบาลเมืองวารินชำราบประชุมเตรียมงานกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557
887 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ และทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2556
888 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำสมาชิกอสม.ร่วมงานโครงการนิทรรศการ"สร้างอนาคตไทย 2020" อุบลราชธานี
889 คณะกก.เข้าตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2555 รอบที่ 2
890 ประชุมติดตามงานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ประจำเดือนกันยายน 2556
891 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 5/2556
892 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 จัดทำโครงการปิงปองจราจร 7สี แยกระดับผู้ป่วยเพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
893 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาองค์กรอสม.สู่ความเป็นเอกภาพ ประจำปี 2556
894 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมต้อนรับผู้ตรวจการณ์กระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพฯ รพ.สต.เมืองศรีไค
895 ประชุมอสม. ประจำเดือนกันยายน และอบรมโครงการชาวประชาร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออกประจำปี2556
896 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทดแทน ประจำปี 2556
897 คณะกรรมการฯ เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2556
898 เทศบาลเมืองวารินชำราบรับมอบรถเข็นคนพิการและวีลแชร์จากเหล่ากาชาดจ.อุบลราชธานี
899 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่2ดำเนินการส่งเสริมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคอตีบ-บาดทะยักแก่นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล
900 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting