1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
161 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสระคู จังหวัดร้อยเอ็ด ดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ
162 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565
163 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้บริการวัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
164 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมโครงการภายใต้พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
165 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติของพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2565
166 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องมะเร็งเต้านมแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชุมชนหนองบก และบ้านสวนวาริน
167 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องมะเร็งเต้านมแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชุมชนวัดผาสุการามและชุมชนบูรณะ
168 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องมะเร็งเต้านมแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชุมชนหนองกอก
169 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน รุ่นที่ 4
170 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชุมชนแสนสำราญในเรื่องมะเร็งเต้านม
171 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน รุ่นที่ 3
172 บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เข็มกระตุ้น (ไฟเซอร์) ในวันที่ 6 -11 กันยายน 2565
173 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน รุ่นที่ 2
174 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ลงพื้นที่เยี่ยมให้คำแนะนำ และให้การช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย
175 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
176 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน รุ่นที่ 1
177 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องมะเร็งเต้านมแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชุมชนหนองตาโผ่น
178 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางในศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และวัดหาดสวนสุข
179 กิจกรรมการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ สำหรับผู้ดูแลผู้พิการในชุมชน ประจำปี 2565
180 กิจกรรมการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2565

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting