1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางในศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และวัดหาดสวนสุข
22 กิจกรรมการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ สำหรับผู้ดูแลผู้พิการในชุมชน ประจำปี 2565
23 กิจกรรมการอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2565
24 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมโครงการร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2565
25 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2565
26 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565
27 สภากาชาดไทย เดินทางมาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้อพยพขึ้นมายังจุดพักพิงชั่วคราว
28 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยและทำเปลี่ยนใส่ท่อช่วยหายใจแก่ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
29 ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการภายในเขตเทศบาลฯ วันที่ 4
30 อบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2
31 อบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1
32 ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการภายในเขตเทศบาลฯ วันที่ 3
33 ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ วัดประชาพิทักษ์
34 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้บริการฉีดวัคซีนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
35 กิจกรรมคัดกรองวัณโรคกลุ่มเสี่ยง ตามโครงการพัฒนางานวัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2565
36 ออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมวแก่ประชาชน ณ วัดแสนสำราญ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
37 ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการภายในเขตเทศบาลฯ วันที่2
38 ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการและจำหน่ายเครื่องดื่ม
39 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการจัดการศพผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
40 ประชุมคณะกรรมการตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในการกำหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการ/สถานประกอบการ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting