1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 กิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2565 และพิธีเปิดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ สวนพระยาประทุมเทพภักดี (หอชมเมืองวารินชำราบ)
42 งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการกิจกรรมรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมวฟรี!
43 ประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565
44 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด 5ส Big Cleaning Day สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี 2565
45 นายกเทศมนตรีมอบนโยบายการดำเนินงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2565
46 สคร 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เป็นวันสุดท้าย
47 พ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ
48 พ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ
49 สคร 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เป็นวันที่หก
50 สคร 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เป็นวันที่ห้า
51 สคร 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เป็นวันที่สี่
52 สคร 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เป็นวันที่สาม
53 สคร 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เป็นวันที่สอง
54 สคร 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3
55 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ สคร.10 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี ATK แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วารินชำราบ
56 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหาร ภายในตลาดสดแห่งที่ 1
57 อบรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แกนนำการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานของบุคลากรในเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2
58 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชําราบ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเปลี่ยนท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
59 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่มาใช้บริการ
60 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด"วัคซีนไฟเซอร์" เข็มที่ 1, 2 และ 3 แก่ประชาชน

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting