1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงือนใขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่นที่ (mobile Application) ฉบับที่ ๔
62 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงือนใขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่นที่ (mobile Application) ฉบับที่ ๓
63 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
64 เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
65 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
66 เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
67 เรื่อง วิ่งการกุศล"ubon family half marathon 2019 รองเท้าคู่นี้ พี่วิ่งให้น้องครั้งที่ 12 " วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ.ยงสงวนศูนย์ค้าส่ง
68 แผนการขออนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ "ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์"
69 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
70 เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
71 เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑
72 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
73 เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
74 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
75 เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
76 เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการค้าข้าว
77 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
78 เรื่อง ขั้นตอนกำหนดคณะกรรมการประเมินตนเอง
79 เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมันระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว
80 เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคำขวาง

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


Who's Online

เรามี 97 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting