1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
51 เรื่อง โครงการปรับปรุงโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์
52 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนบ้านดอนงิ้ว (ถนนประชาราษฎร์)
53 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสีอาคารเอนกประสงค์ (โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ) ตามแบบแปลนเทศบาล
54 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์ (โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ ๕) ตามแบบแปลนเทศบาล
55 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน (ราวระเบียงกันตก อาคาร ๑ ป.๓ ) โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ตามแบบแปลนเทศบาล
56 เรื่อง โครงการถนน คสล.ชุมชนกุดเป่ง หมู่ ๖ (ซอยแยกถนนเทศบาล ๙๔)
57 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนบ้านสวนวาริน (ซอยแยกถนนเทศสบาล ๒๑ )
58 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชน หนองตาโผ่น (ซอยแยกถนนเทศบาล ๒)
59 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนแหลมทอง (ถนนเทศบาล๕๗)
60 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและจัดซื้อยานพาหนะ (ทดแทน) ระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 5

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting