1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
11 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรเรียนในสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
14 เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรเรียนเทศบาลในสังกัด 3 โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
15 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนห้าแยก (ถนนราษฎร์อุทิศ)
16 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟแสงสว่างโซล่าร์เซลล์ หลอด LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 วัตต์ พร้อมขายึด จำนวน 80 ชุด
17 เรื่อง จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง/คัน จำนวน 4 คัน ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกำหนดศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 -4 พฤษภาคม 2562
18 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้นักเรียน จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดดังนี้
19 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
20 เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting