1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 เรื่อง จ้างทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
22 เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ
23 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถแทรกเตอร์ (ล้อยาง) จำนวน 1 คัน
24 เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ
25 เรื่อง จัดซื้อขนม วัสดุเครื่องเขียนและของเล่นจำนวน 32 รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
26 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 เครื่อง
27 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนดอนงิ้ว (ยกระดับถนนซอยแยกถนนประชาราษฎร์)
28 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟสัญญาณกระพริบ) จำนวน 10 ชุด
29 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
30 เรื่อง จัดจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 10,000 ชุด รายละเอียดดังนี้

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting