1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 สรุปผลการดำเนินการจักซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2559
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2559
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2558
5 เรื่อง สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2558
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2558
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2557 - มีนาคม 2558
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2557
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2557
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2557
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2557
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2557
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2557
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2556
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2556
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2556
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

นโยบาย ผู้บริหาร

VDO แนะนำ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

การจัดการ ความรู้

ระบบงาน ภายใน


เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

Who's Online

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting