1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาคุณภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน ตค 2189 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน ผจ 882 อบ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อจัดกิจกรรมตกแต่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 , 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจงฃ
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ ทะเบียน ส.055620016 และ ส.055620017 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องเลื่อยผ่าซาก ทะเบียน ส.087490001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-7390 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ ทะเบียน กง 6800 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดกิจกรรมตกแต่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนพรรษา , 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อจัดกิจกรรมตกแต่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 , 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการประเมินผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 จำนวน 30 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของทางราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ศูนย์บริการสาธษรณสุข 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการพัฒนาบริการศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โครงการพัฒนาบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting