1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศาลากลางบ้านชุมชนเกตุแก้ว นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และประชาชนชาวอำเภอวารินชำราบ ทำโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” รวมพลัง สร้างเสริมความสามัคคี ร่วมกันเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

Read Article

งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดอบรมโครงการภายใต้พระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดเสนาวงศ์ (วัดท่าบ้งมั่ง)  งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นางธิปนาถ สุระพรรค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดอบรมโครงการภายใต้พระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  มีความรู้และได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพเด็กให้ครอบคลุมและใกล้ชิดยิ่งขึ้น ได้เชิญประชาชน และอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการประชุมวางแผนการดูแลผู้ป่วยกลับบ้านโดยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นางจิราภรณ์ สุพล พยาบาลวิชาชีพ งานศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ออกเยี่ยมบ้านและวางแผนดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน ในกรณี ป่วยด้วยโรคลมชักและปอดอักเสบติดเชื้อเรื้อรัง ซึ่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดชีวิต ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีความประสงค์จะส่งผู้ป่วยกลับไปใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน และวางแผนการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับความดูแลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2562

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

Read Article

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจิตอาสา อุทกภัย

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting