1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชําราบ ดำเนินการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ป้องกันโควิด-19 แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชําราบ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับประชาชนทั่วไป

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ให้กับประชาชนทั่วไป

Read Article

รับใบประกาศเกียรติบัตร เพื่อรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม “ด้านการจัดการคุณภาพตู้น้ำหยอดเหรียญ EHA2003 : 2020 และด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ EHA 4002 : 2020”

กองช่างสุขาภิบาล

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย      ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายนิติพันธ์ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตร เพื่อรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA)

Read Article

รับใบประกาศเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 “ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

งานป้องกันฯ

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย         ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 “ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

Read Article

ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


Who's Online

เรามี 69 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting