1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

แสดงกตเวทิตาจิตแก่พนักงานครูเทศบาล ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

กองการศึกษา

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ได้แสดงกตเวทิตาจิตแก่พนักงานครูเทศบาล ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ซึ่งผู้ที่เกษียณอายุราชการของเทศบาลในปีนี้ จำนวน 9 ท่าน

Read Article

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหาร

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหาร

Read Article

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 20 ถุง มอบให้กับผู้ติดเชื้อ และครอบครัวของผู้ติดเชื้อโควิด-19

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 สำนักงานหลังประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำโดย นางมลุลี แสนใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี, นายสัมพันธ์ กุลพร สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ, นายเกียรติศักดิ์ วิจักษณกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพียเภ้า, นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ, นายอิสระ โสมโสภา ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอวารินชำราบ และผู้แทนโรงพยาบาลวารินชำราบ นำถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 20 ถุง

Read Article

นางจิราภรณ์ สุพล รับมอบโล่เกียรติคุณ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

กองสาธารณสุขฯ

 วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางจิราภรณ์ สุพล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีน"ซิโนแวค" เข็มแรก แก่ผู้ประกอบการพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีน"ซิโนแวค" เข็มแรก แก่ผู้ประกอบการพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนกลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ  60  ปีขึ้นไป,  ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค,  หญิงตั้งครรภ์  และผู้พิการ ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

Read Article

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ระบบตรวจสอบ ภาษีที่ดินฯ

Social Network

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

การจัดการความรู้ (KM)

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


Who's Online

เรามี 115 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting