1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานสถานธนานุบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 7.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานสถานธนานุบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีเจ้าหน้าที่ และพนักงาน พร้อมใจกันออกมาตรวจสุขภาพกันเป็นจำนวนมาก


Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดชุมชนดีเด่นทุกแขนง และการประกวดชุมชนดีเด่นประจำปี 2562

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดชุมชนดีเด่นทุกแขนง และการประกวดชุมชนดีเด่นประจำปี 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาเมืองวารินชำราบให้มีก้าวหน้า และมีความสุขในการใช้ชีวิต ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมอบใบประกาศให้แก่อาสาสมัครและผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการชุมชนดีเด่น

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2563 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้เรื่องโรคต่างๆ และความรู้ด้านสุขภาพ

Read Article

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสามัคคี ระหว่างอาสาสมัครชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสามัคคี ระหว่างอาสาสมัครชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคี ระหว่างอาสาสมัครต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2563 โดยมีกลุ่มอาสาสมัครต่างๆในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้แก่ อสม., กรรมการชุมชน, อปฟร., กรรมการกองทุนเงินล้าน และคณะกรรมการตลาดสดเทศบาล เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาสนุก

Read Article

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ

Read Article

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจิตอาสา อุทกภัย

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting