1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ ชุมชนชลประทาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน และคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน นำโดยนางศศิธร แจ่มวัย ประธานชุมชน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล จากเทศบาลตำบลนาดี จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยนายวิชญ์ธินันต์ พันธุ์ภักดี ประธานสภาเทศบาล และนายเด่น วรวะลัย ปลัดเทศบาล ซึ่งได้เดินทางมาาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ภายใต้โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการลดปริมาณขยะภายในชุมชน ด้วยการนำขยะมารีไซเคิลแปรรูปเป็นผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ ผ้ากันเปื้อนจากป้ายไวนิล, หมวกจากกล่องน้ำ, กระเป๋าจากซองกาแฟ, กระเป๋าจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม, เตาชีวมวลจากหม้อหุงข้าวที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น โดยนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะภายในชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างความรักความสามัคคีแก่คนภายในชุมชนอีกด้วย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting