1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ออกเตือนผู้ซื้อ-ผู้ขายให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยจ่าเอกประกาศ ตระการไทย  รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมออกเตือน ผู้ซื้อ-ผู้ขายให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่1

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  สำนักปลัดฯ

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting