1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น. ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนางรุ่งนภา  ทับหนองฮี รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล ให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมการจัดการขยะในส่วนต่างๆของโครงการได้แก่กระบวนการคัดแยกขยะพลาสติก กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก รวมถึงกระบวนการทำงานของโรงงานกำจัดขยะติดเชื้อ และเยี่ยมชมบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting