1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วย จ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยได้เกียรติจากนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  งานป้องกันฯ
ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting