1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำมูล


วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วย จ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ พร้อมด้วย นายเศรษฐพงศ์ ภิงคารวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายสิริวัฒน์ ปานดำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน  และเจ้าหน้าที่  สำนักงานชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในชุมชนท่ากอไผ่ หาดสวนยา และท่าบ้งมั่ง ซึ่งเป็นชุมชนริมแม่น้ำมูลที่เสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์อุทกภัย

โดยสถานการณ์ในปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำมูลยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางกรมชลประทานได้เปลี่ยนธงสัญลักษณ์เป็นสีแดง แสดงถึงระดับน้ำอยู่ในระดับวิกฤติ ซึ่งทางเทศบาลเมืองวารินชำราบได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง และเสริมแนวกระสอบทราย บริเวณประตูระบายน้ำชุมชนท่ากอไผ่ ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติม ตรงประตูน้ำวัดเสนาวงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดที่ท่วมขังให้สามารถระบายออกได้ดีขึ้น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  งานป้องกันฯ

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting