1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit :ATK ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี, หัวหน้าส่วนการงาน ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit :ATK ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1 ตามนโยบาย Early Detection "ตรวจให้มาก ตรวจให้ไว คัดคนป่วยออกจากคนปกติ " เพื่อค้นหาผู้ป่วยและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบการในตลาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1  ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

ในการนี้นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี และนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ยังได้ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19  พร้อมพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าตลาดสดเทศบาล ที่เข้ารับการบริการตรวจคัดกรองโควิด-19  ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองสาธารณสุขฯ
ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting