1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ พ่อค้า-แม่ค้า ภายในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่1

วันที่ 19 ตุลาคม 2564  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ พ่อค้า-แม่ค้า ภายในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่1 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลดูแลสุขภาพ และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสาธารณสุขฯ
ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting