1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีน"ซิโนแวค" เข็มแรก แก่ผู้ประกอบการพ่อค้า-แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป


วันที่ 26 ตุลาคม 2564  เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายรชต ศุภโกศล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 พร้อมด้วยนางญาณผกา สาธิมา หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3, นางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีน"ซิโนแวค" เข็มแรก แก่ผู้ประกอบการพ่อค้า-แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดยมีนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ ยังได้ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีน พร้อมพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการ-พ่อค้า แม่ค้าตลาดสดเทศบาล และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการบริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

ในการนี้นายธานินทร์ ไชยานุกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีน"ซิโนแวค" เข็มแรก พร้อมพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการ พ่อค้า-แม่ค้าตลาดสดเทศบาล และประชาชนทั่วไป ที่เข้ารับการบริการฉีดวัคซีน ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสาธารณสุขฯ
ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting