1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบถุงยังชีพจำนวน 508 ชุด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน  คณะผู้บริหารนำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน  พร้อมด้วยนายอิสระ โสมโสภา ปลัดอาวุโส ตัวแทนนายอำเภอวารินชำราบ และนายพงศภัค ตรีผลา ตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นเกียรติ มอบถุงยังชีพจำนวน 508ชุด และได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), ธนาคารกรุงไทยสาขาวารินชำราบ , ธนาคารออมสิน สาขาวารินชำราบ และธนาคาร ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการนี้นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรียังได้พบปะและกล่าวให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยด้วย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  งานป้องกันฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting