1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ซึ่งเป็นชุมชนริมแม่น้ำมูลที่เสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์อุทกภัย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล , นายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ,เจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับ นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ซึ่งเป็นชุมชนริมแม่น้ำมูลที่เสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์อุทกภัยที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากระดับน้ำที่สูงขึ้นพร้อมตรวจพื้นที่แนวกั้นกระสอบทราย สูบน้ำป้องกันน้ำเข้าท่วมชุมชน ณ ชุมชนท่ากอไผ่ และตรวจจุดเขื่อนกั้นตลิ่งทรุดตัว ณ ชุมชนหาดสวนยา เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  งานป้องกันฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting