1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำตัวแทนเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา โดยมีนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 –25 พฤศจิกายน 2564 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกในระดับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เข้าร่วมการประกวดฯทั้งสิ้น 12 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือก จะเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป  

ภาพโดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน  งานป้องกันฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting