1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นางทิพวัน เกตุสิริ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยนางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล, นายนิติพันธุ์ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว และนางธนพร กะนะหาวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  ร่วมกับดร.วศิน โกมุท จากคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1  เทศบาลเมืองวารินชำราบ
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองคลัง

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting