1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินฯทำพิธีบวงสรวงศาลปู่เดช เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2556

วัน ที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. ณ ศาลปู่เดช บริเวณด้านข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายคำ อ่อนจันทร์ รองประธานสภาเทศบาลได้นำหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ทำพิธีบวงสรวงศาลปู่เดชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชาวเทศบาลเมืองวา รินชำราบ เนื่องในโอกาสวันเทศบาลวันที่ 24 เมษายน  เพื่อสร้างความเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจในการทำงานแก่พนักงานทุกคนของ เทศบาลเมืองวารินชำราบ

 

  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting