1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สวนสาธารณะกุดปลาขาว นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ และพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดผักตบชวา และวัชพืช พัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาภูมิทัศน์ โดยรอบสวนสาธารณะกุดปลาขาว ให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ ไว้ใช้ประโยชน์ของประชาชน ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงยังเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ประชาชน และจิตอาสาทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ในการปฏิบัติงาน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  สำนักปลัดฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting