1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ทม.วารินชำราบ เปิดรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนฯ จำนวน 16 ชุมชน

วันที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองวารินชำราบโดยกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาลในฐานะประธานรับสมัครการเลือกตั้ง และนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล  ได้เปิดรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบจำนวนทั้งสิ้น 16 ชุมชน แทนที่คณะกรรมการชุมชนชุดเก่าที่ได้ครบวาระ โดยได้เปิดรับสมัครวันนี้เป็นวันแรกซึ่งก็มีผู้สนใจจากชุมชนที่มีสิทธิเลือกตั้งมาสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เทศบาลเมืองวารินชำราบจะเปิดรับสมัครคณะกรรมการชุมชนในระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 - 16.30 น. และจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนทั้ง 16 ชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2556


สำหรับชุมชนที่มีการเลือกตั้งจำนวน 16 ชุมชนในครั้งนี้ ได้แก่ ชุมชนบ้านสวนวาริน ชุมชนวัดวารินทราราม ชุมชนหนองตาโผ่น ชุมชนวัดผาสุการาม ชุมชนบูรณะ ชุมชนกุดเป่งม.6 ชุมชนต้นแต้ ชุมชนหนองกอก ชุมชนอยู่เย็น ชุมชนชลประทาน ชุมชนคำน้ำแซบ ชุมชนหนองบก ชุมชนกุดเป่งม.16 ชุมชนสุขสำราญ ชุมชนแสนสำราญ และชุมชนห้าแยกวงกลม
  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting