1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานกาชาด รวมน้ำใจให้กาชาดจังกวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองวารินชำราบมอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้แก่ทางจังหวัดอุบลราชธานีและเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ในงานรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting