1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.30 น. ณ โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี , รองนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและร่มรื่นมากขึ้น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล
Secured by Siteground Web Hosting