1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่จัดระเบียบสังคมในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 19.30 น. จ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.วิชิต หวังยศ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่จัดระเบียบสังคมในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอวารินชำราบ ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี​ โดยได้ตรวจตรา และให้คำแนะนำตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า​ 2019​(โควิด-19) ร้านอาหาร และสถานประกอบการ อย่างเคร่งครัด

ภาพ : ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  งานป้องกันฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting