1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่เทศบาลซึ่งโอน(ย้าย)มาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยนายสมปอง วงศ์คูณ ปลัดเทศบาล, ดร.ธำรงค์ ชุมนุม รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมให้การต้อนรับ นางชัญญานุช ไขแสง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ซึ่งได้โอน(ย้าย) มาจากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย นางจิตรา บุญล้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย และเพื่อนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย มาร่วมแสดงความยินดีในการโอน(ย้าย)ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองการเจ้าหน้าที่
Secured by Siteground Web Hosting