1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจและติดตามงานโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาอบจ.อุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามงานโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนเส้นบ้านท่าข้องเหล็ก-บ้านหาดสวนยา ซึ่งเป็นถนนในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่  โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ, ผู้อำนวยการกองช่าง, หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณใต้สะพานเสรีประชาธิปไตย ชุมชนหาดสวนยา

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองช่าง
Secured by Siteground Web Hosting