1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พร้อมแล้ว! จนท.ประจำหน่วยเข้ารับหีบบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้งกรรมการชุมชน 16 ชุมชน

                   วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 16 หน่วยได้เข้ารับหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนจำนวน 16 ชุมชน ที่จะดำเนินการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556 นี้ สำหรับหน่วยเลือกตั้งทั้ง 16 แห่ง มีดังนี้

ชุมชน สถานที่เลือกตั้งกรรมการชุมชน
1. ชุมชนบ้านสวนวาริน >> ศาลาอเนกประสงค์ SML ชุมชนบ้านสวนวาริน
2. ชุมชนวัดวารินทราราม >> ศาลาอเนกประสงค์ SML ชุมชนวัดวารินทราราม
3. ชุมชนหนองตาโผ่น >> ศาลาศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนหนองตาโผ่น (หน้าวัดวรรณวารี)
4. ชุมชนวัดผาสุการาม >> ศาลาอเนกประสงค์ SML ชุมชนวัดผาสุการาม (ประตูทางเข้าวัดผาสุการาม ด้านทิศตะวันตก)
5. ชุมชนบูรณะ >> ศาลาอเนกประสงค์ SML ชุมชนบูรณะ (ทิศใต้สนามเทนนิส)
6. ชุมชนกุดเป่งหมู่ 16 >> ศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านกุดเป่ง
7. ชุมชนต้นแต้ >> ศาลาประชาคมต้นแต้
8. ชุมชนหนองกอก >> ปะรำในศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2
9. ชุมชนอยู่เย็น >> ศาลาอเนกประสงค์ SML ชุมชนอยู่เย็น
10. ชุมชนชลประทาน >> ศาลาอเนกประสงค์ SML ชุมชนชลประทาน
11. ชุมชนคำน้ำแซบ >> ปะรำตรงข้ามที่ทำการชุมชนคำน้ำแซบ
12. ชุมชนหนองบก >> ศาลาประชาหนองบกสามัคคี (เทศบาล 58)
13. ชุมชนกุดเป่งหมู่ 6  >> ศาลาประชาสามัคคีบ้านกุดเป่ง
14. ชุมชนสุขสำราญ >> ศาลาอเนกประสงค์ SML ชุมชนสุขสำราญ(ประตูทางเข้าวัดผาสุการามด้านทิศตะวันออก)
15. ชุมชนแสนสำราญ >> ปะรำหน้าอาคารโรงเรียนปริยัติธรรมวัดแสนสำราญ
16. ชุมชนห้าแยกวงกลม >> ปะรำด้านหน้าอาคารสำนักงานสหกรณ์การเกษตรวารินชำราบ

ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting