1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

บรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ 16 ชุมชนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556

  เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบจำนวน 16 ชุมชน เมื่อวันอาทิต์ที่ 7 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยในบางชุมชนก็มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างหนาตาเลยทีเดียว ซึ่งก็นับว่าประชาชนในชุมชนขตเทศบาลเมืองวารินชำราบต่างก็ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารงานชุมชนตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินง่านโครงการกิจกรรมต่างๆร่วมกับทางเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางเว็บไซต์ www.warincity.go.th จึงได้เก็บภาพบรรยากาศการเลือกตั้งมาฝากกันนครับ

ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ  งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting