1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เด็กไทยอ้วนเป็นอันดับ 1

 พบสถิติ 10 ปีที่ผ่านมา เด็กไทยอ้วนพุ่งอันดับหนึ่งของโลก แนะปรับพฤติกรรมการบริโภคของเด็ก เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี และลดอัตราการเจ็บป่วย


นายชายกร สินธุสัย นักวิชาการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (ไบโอเทค) ผู้จัดการโครงการนำร่องอาหารปลอดภัยกับการยกระดับสุขภาพอนามัยในโรงเรียน กล่าวว่า จากการที่ไบโอเทค และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าส่งผลให้เด็กนักเรียนสามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของตนเองและคนในชุมชน ซึ่งในปี 2556 ตนได้นำโครงการดังกล่าวมาต่อยอดในโครงการนำร่องอาหารปลอดภัยกับการยกระดับสุขภาพอนามัยในโรงเรียน โดยขณะนี้ได้ดำเนินโครงการมาเป็นระยะเวลา 6 เดือนผ่านเครือข่ายโรงเรียนในแต่ละภูมิภาค พบว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะในด้านการบริโภคใน 4 ประเด็น คือ 1. รับประทานผัก ผลไม้ให้มากขึ้น 2. การลดอัตราท้องร่วง อาหารเป็นพิษ 3. นักเรียนได้เคลื่อนไหวแทนการอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เพียงอย่างเดียวมากขึ้น และ 4. ลดภาวะโรคอ้วนน้ำหนักเกินในหมู่นักเรียน

นายชายกร กล่าวต่อไปว่ข้อมูลของกรมอนามัยได้ประมาณการเกี่ยวกับสัดส่วนของเด็กไทยที่อาจจะเข้าสู่สภาวะเป็นเด็กอ้วนไว้ว่าในปี 2558 เด็กก่อนวัยเรียนในประเทศไทยจะกลายเป็นเด็กอ้วนในสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 5 คือ เด็ก 5 คนจะมีเด็กอ้วน 1 คน และเด็กวัยเรียน จะมีสัดส่วนของเด็กอ้วนอยู่ที่ 1 ใน 10

จากข้อมูลพบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อุบัติการณ์โรคอ้วนในเด็กไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และตามสถิติอาจสรุปได้ว่าเป็นประเทศที่มีการเพิ่มจำนวนเด็กอ้วนเร็วที่สุดในโลก มีรายงานว่าเฉพาะช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จำนวนเด็กก่อนวัยเรียนอ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 และเด็กวัยเรียนอายุ 6-13 ปี อ้วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคของเด็กไทยที่น่าเป็นห่วงถือเป็นวาระสำคัญของประเทศ ที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะโรงเรียนต้องเร่งให้ความรู้แก่เด็ก

 “พฤติกรรมการบริโภคของเด็กส่งผลถึงประสิทธิภาพในการเรียน สติปัญญา และคุณภาพพลเมืองในอนาคต โครงการนี้จึงขอเชิญชวนแต่ละโรงเรียนมาร่วมพัฒนากำหนดกลยุทธ์พฤติกรรมด้านการบริโภคของนักเรียนให้เหมาะสม เช่น การมีทักษะเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด มีคุณภาพ การผลิตอาหารได้เองด้วยวิธีการเกษตรเพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณค่า การออกกำลังกาย การกระตุ้นชุมชนรอบตัวให้เห็นความสำคัญ ทั้งนี้ในช่วงกรกฎาคม จะมีกิจกรรมได้เปิดเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารปลอดภัยกับการยกระดับสุขภาพอนามัยในโรงเรียนเครือข่ายเกือบทุกภูมิภาค เช่น ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมให้เด็กไทยที่จะเติบโตเป็นเป็นบุคลากรของประเทศในอนาคตรู้จักการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี และลดอัตราการเจ็บป่วยที่มีจำนวนสูงขึ้นในปัจจุบัน” ผู้จัดการโครงการนำร่องอาหารปลอดภัย กล่าว

  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting