1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,200 ชุด

วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, รองนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,200 ชุด เพื่อช่วยเหลือเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบภัยอุทกภัย ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ หอประชุมประชาวาริน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสวัสดิการและสังคม

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting