1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานที่ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ที่โรงครัวพระราชทานบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/จิตอาสา 904 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานที่ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ที่โรงครัวพระราชทานบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยได้รับความอนุเคราะห์รถครัวสนามจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 ในการนี้ได้ร่วมประกอบอาหารปลุกสุกใหม่ ร่วมกับ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ จิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่ทหาร ประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่อพยพมาอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงต่างๆ ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  งานป้องกันฯ

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting