1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

                วันที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทั้ง 16 ชุมชน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะกรรมการชุมชนโดยนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายเทศมนตรี ซึ่งก่อนที่จะมีการมอบนโยบายทางเทศบาลเมืองวารินชำราบได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ตัวแทนคณะกรรมการชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่คนในชุมชนโดยการออกกำลังกาย พร้อมกันนี้นายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ยังได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนเมือง โดยทางชุมชนสามารถจัดทำโครงการเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาชุมชน โดยให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันเสนอ  ช่วยกันทำ โครงการพัฒนาชุมชนเมืองของตนเองให้เป็นเมืองน่าอยู่


ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ  งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน

  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting