1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ทม.วารินชำราบร่วมดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จ.อุบลราชธานี

วันที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบโดยนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร ร่วมกับคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และคนยากไร้สู่พลเมืองอาเซียนวุฒิสภา ได้จัดทำโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ครั้งที่ 3/2556  ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จ.อุบลราชธานี เพื่อรับรองสถานะทางทะเบียนแก่คนไทยผู้ยากจนและคนยากไร้ซึ่งไม่มีรายได้เพียงพอที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจ DNA เพื่อนำผลการตรวจมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฏร โดยมีเจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการตรวจ DNA ในการนี้ได้รับเกียรติจากนพ.อนันต์  อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  โดยมีนายเกรียงเดช  วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวให้การต้อนรับ ทั้งนี้โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสมีเป้าหมายในการดำเนินโครงการทั่วประเทศ และลงพื้นที่จัดตรวจในส่วนภูมิภาค 4 จังหวัด 


ณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ  งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting