1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด 5ส Big Cleaning Day สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปี 2566

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด 5ส Big Cleaning Day สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาทำความสะอาดสำนักงานรวมถึงพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลให้มีความสะอาดเรียบร้อย
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting