1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลตำบลกุดสิม ศึกษาดูงานการบริหารจัดขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 เทศบาลตำบลกุดสิม ศึกษาดูงานการบริหารจัดขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวารินชำราบ นายนิติพันธ์  แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับและนำคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกุดสิม จ.กาฬสินธุ์ นำโดยนายวิชัย กว้างสวาสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม เยี่ยมชมกระบวนการคัดแยกขยะถุงพลาสติก และกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกจากถุงพลาสติก ตามโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลกุดสิม

ณัฐพล ทิพยรส ข่าว/ วันชัย ชัยโยดม ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting