1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ จ.ยะลา ดูงานการบริหารจัดการขยะเทศบาลเมืองวารินชำราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ จ.ยะลา ดูงานการบริหารจัดการขยะเทศบาลเมืองวารินชำราบ วันที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น นายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา นำโดยนายกวิรัต  แซ่ตัน ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กร การท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งภายหลังจากคณะดุงานได้ฟังบรรยายสรุปโดยนายบุญยง จินตนะกุล แล้วก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่ในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย


ณัฐพล  ทิพยรส ข่าว/ภาพ   วันชัย  ชัยโยดม  ภาพ  งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting