1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดชุมชนดีเด่นทุกแขนง และการประกวดชุมชนดีเด่นประจำปี 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดชุมชนดีเด่นทุกแขนง และการประกวดชุมชนดีเด่นประจำปี 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาเมืองวารินชำราบให้มีก้าวหน้า และมีความสุขในการใช้ชีวิต ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมอบใบประกาศให้แก่อาสาสมัครและผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการชุมชนดีเด่น ภายหลังจากเสร็จพิธีได้มีงานเลี้ยงขอบคุณอาสาสมัคร และกิจกรรมจับสลากมอบของรางวัล

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯSecured by Siteground Web Hosting