1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการเสวนาเวที Poverty Forum : คน(จน) ที่อยู่อาศัย กับ ภัยพิบัติ สานพลังคนอุบลฯ ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม


วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ สื่อโดยประชาชน ได้จัดการเสวนาเวที Poverty Forum : คน(จน)ที่อยู่อาศัย กับ ภัยพิบัติ เพื่อนำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาของผู้มีรายได้น้อยในสถานการณ์ภัยพิบัติของจังหวัดอุบลราชธานี  เปิดเวทีการเสวนาโดยนายสมเจตน์  เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการเสวนาโดย นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ, คุณจิริกา นุตาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน การพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.), คุณจันทนา เบญจทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, นายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี, ผศ.ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ว่าที่ ร.ต.มนต์สง่า ลีลาศสง่างาม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี, คุณอัฐฌาวรรณ พันธุ์มี เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองอุบลราชธานี, คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และดำเนินรายการโดย คุณสุชัย เจริญมุขยนันท จากเพจอุบลคอนเนก, มูลนิธิสื่อสร้างสุข

ในการนี้ได้มีการถ่ายทอดไลฟ์สดเวทีเสวนาในรายการสานพลังคนอุบลฯ ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม สื่อโดยประชาชน EP.16 ผ่านทางเพจ UbonConnect, วารินชำราบบ้านเฮา, VR CableTV, อยู่ดีมีแฮง และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ด้วย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting