1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะจากเทศบาลตำบลเรณูนครศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ

  คณะจากเทศบาลตำบลเรณูนครศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ วันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเรณูนคร จ.นครพนม นำคณะโดยนายศรีสุข  แสนยอดคำ นายกเทศมนตรี ซึ่งได้นำคณะเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต่อไป  ซึ่งภายหลังจากเสร็จพิธีการต้อนรับทางคณะได้เดินทางไปยังที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการจัดตั้งกองทุน และแนวทางการดำเนินงานโดยมีนายคำพอง เทพาคำ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานณัฐพล  ทิพยรส  ข่าว/ภาพ  งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting