1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก จ.อุทัยธานี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

  องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก จ.อุทัยธานี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ วันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ได้นำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก จ.อุทัยธานี นำโดยนายนายวีรชาติ พุ่มน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้นำคณะเจ้าหน้าที่ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบริหารท้องถิ่น ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร


งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting