1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นวันที่ 2

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองวารินชำราย ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566  หลักสูตร “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร”  ระหว่างวันที่ 9-10 และวันที่ 13 มีนาคม 2566 จำนวน 3 วัน  ซึ่งในการอบรมวันนี้ มีนายดามร ประสิทธิ์ภูริปรีชา สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมเป็นเกียรติในการอบรม และยังได้รับเกียรติจากนางสาวนันท์นลินท์ รุ่งแสง นักวิชาการแรงวานชำนาญการ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองการเจ้าหน้าที่
Secured by Siteground Web Hosting