1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์อปพร.เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันอปพร.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566


วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้ จ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ศูนย์อปพร. เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมในพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันอปพร.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของ อปพร. ที่ได้เสียสละ อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ช่วยเหลือสังคม ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสวนสนาม พร้อมทั้งยังได้มีพิธีมอบรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2566 และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งเข็มเชิดชูเกียรติแก่ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2566

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  งานป้องกันฯSecured by Siteground Web Hosting